Hør mere om Sorggrupperne Aars

Har du lyst til at høre mere om sorggrupperne kan du eller en voksen, du kender, ringe eller skrive til psykologen der leder grupperne.

Inden du optages i gruppen kommer du og din forældre eller en anden voksen til en samtale.
Så kan vi finde ud af, om det er en god idé, at du starter i gruppen.

”En glæde man deler med andre bliver større –
en sorg man deler med andre bliver mindre”

Gruppeleder/psykolog

Autoriseret Psykolog
Jane Maul
Tlf : 30 58 88 77


Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet af Psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Din henvendelse er derfor omfattet af tavshedpligt.